CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532511
Đang truy cập:298
Số TT:22
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:51
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình biến động cán bộ chức danh xã, danh sách điều chỉnh quỹ tiền lương theo NĐ 03/2003/NĐ - CP của các đơn vị huyện Hương Khê
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:25/3/2003
Tác giả:UBND xã Phúc Trạch
Trích yếu nội dung:Danh sách cán bộ hưu xã(130)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Chèn 1 tờ số 156a
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: