CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532721
Đang truy cập:278
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:101
Hồ sơ số:495
Trích yếu hồ sơ:Danh sách các đối tượng được UBND tỉnh tặng bằng khen theo quyết định 98 ngày 5/5/2006 của Thủ tướng Chính Phủ năm 2008
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu:413 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/2/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:chèn số
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: