CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532532
Đang truy cập:287
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:102
Hồ sơ số:503
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong theo QĐ 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, năm 2012 - 2013
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/3/2013
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Bản cam kết có tham gia TNXP của bà Chu Thị Nga, trú quán Hương Xuân.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: