CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579647
Đang truy cập:184
Số TT:79
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:102
Hồ sơ số:505
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị cấp đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến năm 2013 (Sai thông tin, không đổi được trả lại)
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/5/2013
Tác giả:UBND huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:V/v: Đơn đề nghị cấp, đổi hiện vật khen thưởng của bà Nguyễn Thị Tri, trú quán xã Phúc Trạch
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:2 tờ
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: