CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579072
Đang truy cập:173
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:104
Hồ sơ số:523
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến năm 2016 - 2018
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1399 /TH-TĐKT
Ngày ban hành:20/4/2018
Tác giả:Cục Tuyên huấn
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: