CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579516
Đang truy cập:246
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:119
Hồ sơ số:619
Trích yếu hồ sơ:Danh sách giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tờ số: 
Số lượng tờ:0
Phí khai thác (VNĐ):0
Thể loại: 
Số - ký hiệu:299-CV/HU
Ngày ban hành:01/4/2016
Tác giả:Huyện ủy Hương Khê
Trích yếu nội dung:Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Bình
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: