CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579409
Đang truy cập:263
Số TT:30
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:19
Hồ sơ số:106
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị định 03/NĐ - CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê
Tờ số: 
Số lượng tờ:98
Phí khai thác (VNĐ):98.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:
Ngày ban hành:01/1/2011
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ của đơn vị: UBND xã Phú Gia
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: