CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579672
Đang truy cập:195
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:24
Hồ sơ số:125
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn năm 2012
Tờ số: 
Số lượng tờ:166
Phí khai thác (VNĐ):166.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:01 /ĐA-UBND
Ngày ban hành:02/1/2013
Tác giả:UBND xã Gia Phố
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã của xã Hà Linh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: