CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579753
Đang truy cập:193
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:71
Hồ sơ số:261
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia học tập lao động nước ngoài
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1984
Tác giả:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:Hồ sơ cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia học tập lao động nước ngoài của ông (bà) Nguyễn Anh Sơn - Trú quán: Khối 1, thị trấn Hương Khê, Nghệ Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: