CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579720
Đang truy cập:205
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:72
Hồ sơ số:265
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết họ Phú Gia xứ Thượng Bình cơi nới thêm nhà thờ năm 2001
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:473 / CV/UB
Ngày ban hành:17/9/2001
Tác giả:UBND huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:V/v: Giải quyết họ Phú Gia xứ Thượng Bình cơi nới thêm nhà thờ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: