CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579394
Đang truy cập:261
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:79
Hồ sơ số:312
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển đổi các hợp tác xã huyện Hương Khê năm 2000 (Tập 3)
Tờ số:1
Số lượng tờ:28
Phí khai thác (VNĐ):28.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1999
Tác giả:HTX Đại Đồng
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển đổi hợp tác xã Đại Đồng, xã Hòa Hải
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: