CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579746
Đang truy cập:191
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:82
Hồ sơ số:337
Trích yếu hồ sơ:Danh sách ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của xã, thị trấn, huyện Hương Khê năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:32
Phí khai thác (VNĐ):32.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/4/2006
Tác giả:UBND huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:Danh sách ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện, xã, Thị trấn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: