CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579443
Đang truy cập:272
Số TT:33
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:99
Hồ sơ số:482
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước của xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Hương Khê năm 2004
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/3/2004
Tác giả:UBND xã Hương Trà
Trích yếu nội dung:V/v: Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống mỹ, cứu nước cho cán bộ nhân viên, chiến sỹ và nhân dân ông (bà): Trần Thị Thắng, trú quán xã Hương Trà, huyện Hương Khê
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: