CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579249
Đang truy cập:218
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:99
Hồ sơ số:485
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước của xã Phương Mỹ, Phương Điền, Phúc Đồng, huyện Hương Khê năm 2004
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND xã Phương Điền
Trích yếu nội dung:V/v: Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương các loại các đối tượng tham gia kháng chiến có hồ sơ kèm theo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Ban chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: