CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13041987
Đang truy cập:199
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:218
Hồ sơ số:828
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 08 (tập 3) - Năm 2006
Tờ số:45
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1731 UBND
Ngày ban hành:11/8/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giải trình bổ sung hoàn chỉnh BCNCTKT dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Kinh tế - Xã hội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: