CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13030405
Đang truy cập:187
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:218
Hồ sơ số:828
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 08 (tập 3) - Năm 2006
Tờ số:57
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1735 UBND-NL1
Ngày ban hành:14/8/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển rừng sản xuất
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú:Không có dự thảo đính kèm
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: