CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428025
Đang truy cập:87
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:17
Hồ sơ số:47
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Kế hoạch năm 1997
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:29 /KH-UB
Ngày ban hành:29/1/1997
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Kế hoạch tổ chức tập huấn - bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp các ngành về pháp lệnh DQTV, thông tư và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện trong toàn huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: