CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049457
Đang truy cập:135
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:14
Hồ sơ số:41
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo năm 1997 (Từ số 01 - 28)
Tờ số:6
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:03 /BC.UB
Ngày ban hành:25/1/1997
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1996 và phương hướng nhiệm vụ an ninh trật tự năm 1997
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: