CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757925
Đang truy cập:147
Số TT:155
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Khê
Phông/Công trình/Sưu tập:UBND huyện Hương Khê
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:80
Trích yếu hồ sơ:Quyết định của UBND huyện Hương Khê tháng 9 (từ số 1279 - 1478) năm 2003
Tờ số:166
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1438 /QĐ-UB
Ngày ban hành:26/9/2003
Tác giả:UBND huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập ban điều phối dự án xã Hà Linh năm thứ 3 Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: