CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757957
Đang truy cập:154
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:164
Hồ sơ số:607
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh (tập 7) - Năm 2004
Tờ số:1
Số lượng tờ:27
Phí khai thác (VNĐ):27.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:176 BC/UB
Ngày ban hành:08/12/2004
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư PT năm 2004 dự kiến kế hoạch đầu tư PT năm 2005( B/c của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XV từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2004)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: