CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470483
Đang truy cập:266
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:132
Hồ sơ số:481
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 02 - Năm 2003
Tờ số:6
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:163 CV/UB-VX
Ngày ban hành:07/2/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin bổ sung huyện Vũ Quang vào dự án GDTH cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: