CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13030040
Đang truy cập:212
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:54
Hồ sơ số:150
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn, tờ trình tháng 4 - 6 năm 2004 (Từ số 133 - 275)
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:135 /Cv-UB
Ngày ban hành:02/4/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Bố trí ngân sách của đơn vị chuẩn bị dự án đầu tư: Hồ chứa nước Sông Rác
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: