CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13064280
Đang truy cập:94
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:54
Hồ sơ số:151
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn, tờ trình tháng 7 - 9 năm 2004 (Từ số 276 - 437)
Tờ số:13
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:284 /TTr-UB
Ngày ban hành:12/7/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nghị quyết 16/CP và nghị quyết 09/CP của Chính Phủ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: