CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13044234
Đang truy cập:49
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:59
Hồ sơ số:161
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Tháng 9 năm 2004 (Từ số 1680 - 2062)
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1687 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/9/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao và cấp GCN QSD đất cho hộ gi đình, cá nhân làm đất ở - ông (bà): Hà Việt Anh - địa chỉ xã Kỳ trinh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: