CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464917
Đang truy cập:152
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:60
Hồ sơ số:162
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Tháng 10 năm 2004 (Từ số 2063 - 2223)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2063 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/10/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều động giáo viên ngành giáo dục - đào tạo điều động ông (bà): Nguyễn Thị Dịu - đến nhận công tác tại: Trường TH Kỳ Văn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: