CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13063073
Đang truy cập:83
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:56
Hồ sơ số:155
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Tháng 3 năm 2004 (Từ số 210 - 409)
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:211 /QĐ-UB
Ngày ban hành:02/3/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép chuyển nhượng và cấp GCN QSD đất ông (bà): Hoàng Văn Sơn - địa chỉ : Kỳ Tân Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: