CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358280
Đang truy cập:75
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:60
Hồ sơ số:163
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Tháng 11 năm 2004 (Từ số 2224 - 2539)
Tờ số:5
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2228 /QĐ-UB
Ngày ban hành:02/11/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao và cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân làm đất ở hộ ông:Phạm Hùng Khánh địa chỉ đất Vùng đồng Tiến xóm Minh Tiến xã Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: