CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301268
Đang truy cập:229
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:133
Hồ sơ số:485
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 04 (Tập 2) - Năm 2003
Tờ số:23
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:544 CV/UB-VX
Ngày ban hành:15/4/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Vốn đối ứng mua trang thiết bị dạy học cho 28 trường THCS thuộc dự án hỗ trợ khẩn cấp khắc phục bão lụt năm 2000
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: