CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13726529
Đang truy cập:217
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:181
Hồ sơ số:441
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 7 năm 2012 (Từ số 455 - 539)
Tờ số:8
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:461 /UBND-ATGT
Ngày ban hành:04/7/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Singapre và Malaysia
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: