CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10905879
Đang truy cập:84
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:183
Hồ sơ số:445
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 11 năm 2012 (Từ số 918 - 1025)
Tờ số:15
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:924 /UBND-TNMT
Ngày ban hành:03/11/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử lý cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà sai thẩm quyền (do thôn, xóm và các tổ chức khác giao đất)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: