CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12411968
Đang truy cập:291
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:69
Hồ sơ số:186
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 5, 6 năm 2005 (Từ số 480 - 639)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:480/2005 /QĐ-UB
Ngày ban hành:04/5/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Khen thưởng thành tích phong trào " giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ -công chức huyện Kỳ Anh 5 năm 2001 - 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: