CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464709
Đang truy cập:173
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:153
Hồ sơ số:378
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 5 năm 2011 (Từ số 257 - 338)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:257 /UBND-TNMT
Ngày ban hành:04/5/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin thăm dò, khai thác đá xây dựng thông thường của Cty CP Việt Hà - Hà Tĩnh tại khu vực khe Đụm Léc, xã Kỳ Thịnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: