CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987968
Đang truy cập:153
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:135
Hồ sơ số:492
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 08 (Tập 1) - Năm 2003
Tờ số:10
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1121 CV/UB
Ngày ban hành:04/8/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tham gia ý kiến cho dự thảo nghị định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan xảy ra tiêu cực tham nhũng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Phòng chống tham nhũng, lãng phí

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: