CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12386707
Đang truy cập:388
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:63
Hồ sơ số:172
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định xử phạt hành chính tháng 7 năm 2004 (Tập 2) (Từ số 380 - 663)
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:388 /QĐ-UB
Ngày ban hành:20/7/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại ông (bà): Hoàng Thị Mậu - Quê quán :kỳ đồng- kỳ anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: