CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10945706
Đang truy cập:288
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:70
Hồ sơ số:187
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 7, 8 năm 2005 (Từ số 640 - 859)
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:646 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/7/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Hợp đồng lao động ngắn hạn tại phòng tài nguyên và môi trường - Ông Hoàng Văn Lăng đến làm việc tại phòng tài nguyên và môi trường huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: