CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13736529
Đang truy cập:147
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:70
Hồ sơ số:188
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 9 năm 2005 (Từ số 860 - 1124)
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:863 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/9/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành Giáo dục: Nguyễn Tiến Hà - Giữ chức vụ: Quyền Hà Tĩnh trường TH Kỳ Khang 1
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: