CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465088
Đang truy cập:138
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:125
Hồ sơ số:317
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định giao đất, cấp đất tháng 12 năm 2009 (Từ số 381 - 587)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:381 /QĐ-UB-TNMT
Ngày ban hành:07/12/2009
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông (bà): Trần Thanh Hải , xã Kỳ Phong
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: