CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10952998
Đang truy cập:160
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:99
Hồ sơ số:254
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Tờ trình tháng 7 - 12 năm 2008 (Từ số 114 - 283)
Tờ số:11
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:120 /TTr-UBND
Ngày ban hành:07/7/2008
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện di dời đường dây tải điện 35KV đi qua nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Kỳ Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: