CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465221
Đang truy cập:162
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:154
Hồ sơ số:380
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi tháng 6 năm 2011 (Tập 2) (Từ số 411 - 494)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:411 /UBND-NV
Ngày ban hành:10/6/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thống nhất giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và UV.UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 của TT.Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: