CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10907695
Đang truy cập:90
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:184
Hồ sơ số:447
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 1 năm 2012 (Tập 1) (Từ số 01 - 78)
Tờ số:8
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:02/2012 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/8/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy chế bán đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện, Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: