CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004672
Đang truy cập:112
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:184
Hồ sơ số:447
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 1 năm 2012 (Tập 1) (Từ số 01 - 78)
Tờ số:17
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:03/2012 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/10/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy chế hoạt động trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: