CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11365333
Đang truy cập:88
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:215
Hồ sơ số:817
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 06 (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:2
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1089 /UBND-CN2
Ngày ban hành:01/6/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình phổ cấp dịch vụ viễn thông công ích và đề xuất thực hiện chương trình DVVTCI năm 2006
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: