CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459676
Đang truy cập:195
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:121
Hồ sơ số:445
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 03 (tập 1) - Năm 2003
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:415 QĐ/UB
Ngày ban hành:03/3/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và kinh phí nhà nước hỗ trợ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: