CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010273
Đang truy cập:139
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:123
Hồ sơ số:451
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 05 (tập 2) - Năm 2003
Tờ số:12
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:930 QĐ/UB
Ngày ban hành:13/5/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập tổ công tác liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá vốn và tài sản của các khoản nợ của các đơn vị đã cho các đối tượng chính sách vay ưu đãi nay thuộc đối tượng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: