CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13538407
Đang truy cập:286
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:132
Hồ sơ số:478
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 12 (tập 5) - Năm 2003
Tờ số:1
Số lượng tờ:44
Phí khai thác (VNĐ):44.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3158 QĐ/UB-TC
Ngày ban hành:29/12/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê chuẩn kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: