CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13012114
Đang truy cập:84
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:140
Hồ sơ số:511
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh tháng 10, tháng 11 - Năm 2003
Tờ số:21
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:180 BC/UB-TH
Ngày ban hành:09/10/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 chương trình hành động của Chính phủ và việc thự hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2005 của tỉnh HT
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: