CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064497
Đang truy cập:103
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:212
Hồ sơ số:804
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 04 (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:593 QĐ/UB
Ngày ban hành:03/4/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao hoàn chỉnh các đề án và dự án và dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Cải cách hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: