CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700844
Đang truy cập:114
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:167
Hồ sơ số:409
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quyền sử dụng đất tháng 4 năm 2011 (Từ số 336 - 666)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:336 /QĐ/UB-TNMT
Ngày ban hành:01/4/2010
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông (bà): Đặng Văn Phấn - Đ/c thửa đất: Thôn Cồn Quán Xã Kỳ Trinh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: