CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700555
Đang truy cập:93
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:109
Hồ sơ số:399
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 10 (tập 1) - Năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2077 QĐ/UB-NL3
Ngày ban hành:01/10/2002
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng cho Trường THPT Phúc Trạch
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: