CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10945457
Đang truy cập:233
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:168
Hồ sơ số:411
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quyền sử dụng đất tháng 7, 8 năm 2011 (Từ số 906 - 1196)
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:912 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/7/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép chuyển mục đích SD đất đối với hộ ông (bà): Ngô Thành Trung - Đ/c thửa đất: thôn Hoa Đông Xã Kỳ Hoa
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: